fbpx

 Maak kans op een shoppingbudget van €250 op onze webshop!
Knutsel jouw GYMP kroontje, deel er een foto in Gymp outfit mee op social media en tag @gympkids!

Vul hier uw email adres in, download het GYMP kroontje en ga aan de slag.

Informatie en voorwaarden winactie kroontje

Algemeen

 • Door deelname aan de winactie, accepteert de deelnemer deze actievoorwaarden.
 • GYMP is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene       voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar redenen, zonder dat GYMP daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door GYMP op de website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt

Deelname

 • Deelname is gratis en is mogelijk vanaf de aankondiging tot en met 30 september 2019
 • De wedstrijd staat open voor personen woonachtig in België of Nederland.
 • Er wordt één deelname per kind aanvaard.
 • GYMP heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de winactie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

Gegevensverzameling

 • De winnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten, in dit geval het geven van akkoord om de foto te posten op de sociale mediakanalen van GYMP.De prijswinnaar kan geen rechten op de prijs doen gelden indien hij/zij weigert voornoemde medewerking te verlenen.

Prijzen

 • De winnaars worden gekozen op basis van wat volgens GYMP de mooist versierde kronen zijn.
 • De waardebonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of overdraagbaar.
 • De winnaars worden gekozen en gecontacteerd op 4 oktober 2019.
 • De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd via het kanaal waarop de foto gedeeld werd door de winnaar: Facebook of Instagram.
 • 1 jongen (mister) en 1 meisje (princess) worden gekozen als winnaars.
 • De waardebonnen t.w.v. €250 euro zullen worden verstuurd via een doorgegeven e-mailadres en kunnen worden gebruikt in de GYMP flagstores of de webshop.
 • Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. GYMP is dan gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

Aansprakelijkheid

 • GYMP is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de winactie.
 • GYMP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door GYMP te verstrekken prijzen.
 • Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen GYMP niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor GYMP in het leven roepen.
 • GYMP is niet aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie.
 • GYMP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de winactie maakt.
 • Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van GYMP gelden eveneens voor door GYMP ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden.

Klachten

 • Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de actie kunnen schriftelijk in een voldoende gefrankeerde envelop aan GYMP kenbaar worden gemaakt: GYMP, Waregemstraat 14, 8792 Desselgem (Waregem). GYMP neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op.